محتوای آموزشی فارسی و نگارش کلاس هفتم درس 1: زنگ آفرینش
بازدید : 1934 / ایجاد شده در : 11 مهر 1399

پاور پوینت فارسی و نگارش کلاس هفتم درس 1: زنگ آفرینش

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت اقتصاد کلاس دهم درس 1: کسب و کار و کارآفرینی
بازدید : 1388 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

پاورپوینت اقتصاد کلاس دهم درس 1: کسب و کار و کارآفرینی در 24 اسلاید

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 2: انتخاب نوع کسب و کار
بازدید : 1455 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

پاورپوینت اقتصاد دهم درس 2: انتخاب نوع کسب و کار تعداد اسلاید 12

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 3: اصول انتخاب درست
بازدید : 1570 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

پاورپوینت اقتصاد دهم درس 3: اصول انتخاب درس - تعداد اسلاید14

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 4: مرز امکانات تولید
بازدید : 687 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

پاورپوینت اقتصاد دهم درس 4: مرز امکانات تولید - تعداد اسلاید 14

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت