پاورپوینت دین و زندگی(1) دهم درس 3: خود حقیقی (فقط انسانی)
بازدید : 462 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت دین و زندگی(1) دهم درس 3: خود حقیقی - تعداد اسلاید 11

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت دین و زندگی(1) دهم درس 4: پنجره‌ای به روشنایی
بازدید : 424 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت دین و زندگی(1) دهم درس 4: پنجره‌ای به روشنایی - تعداد اسلاید 20

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت دین و زندگی(1) دهم درس 5: آیندۀ روشن
بازدید : 450 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت دین و زندگی(1)  دهم درس 5: آیندۀ روشن - تعداد اسلاید  12

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت دین و زندگی(1) دهم درس 6: منزلگاه بعد
بازدید : 447 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت دین و زندگی(1) دهم درس 6: منزلگاه بعد - تعداد اسلاید 14

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت دین و زندگی(1) دهم درس 8: فرجام کار
بازدید : 1071 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت دین و زندگی(1)  دهم درس 8: فرجام کار - تعداد اسلاید 14

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت