پاورپوینت علوم تجربی هفتم فصل 15: تبادل با محیط
بازدید : 533 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت علوم تجربی هفتم فصل 15: تبادل با محیط - تعداد اسلاید 16

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 1: My Name
بازدید : 523 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 1: My Name - تعداد اسلاید 24

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 2: My Classmates
بازدید : 524 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 2: My Classmates - تعداد اسلاید 23

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 3: My Age
بازدید : 594 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 3: My Age - تعداد اسلاید 23

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 4: My Family
بازدید : 510 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 4: My Family - تعداد اسلاید 31

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت