پاورپوینت علوم تجربی هفتم فصل 15: تبادل با محیط
بازدید : 476 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت علوم تجربی هفتم فصل 15: تبادل با محیط - تعداد اسلاید 16

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 1: My Name
بازدید : 472 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 1: My Name - تعداد اسلاید 24

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 2: My Classmates
بازدید : 466 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 2: My Classmates - تعداد اسلاید 23

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 3: My Age
بازدید : 543 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 3: My Age - تعداد اسلاید 23

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 4: My Family
بازدید : 454 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 4: My Family - تعداد اسلاید 31

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت