پاورپوینت اقتصاد دهم درس 5: بازار چیست و چگونه عمل می‌کند؟
بازدید : 532 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

پاورپوینت اقتصاد دهم درس 5: بازار چیست و چگونه عمل می‌کند؟ -تعداد اسلاید -12

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 6: نقش دولت در اقتصاد چیست؟
بازدید : 495 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

پاورپوینت اقتصاد دهم درس 6: نقش دولت در اقتصاد چیست؟ - تعداد اسلاید 12

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 7: تجارت بین الملل
بازدید : 533 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

پاورپوینت اقتصاد دهم درس 7: تجارت بین الملل - تعداد اسلاید14

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 8: رکود، بیکاری و فقر
بازدید : 675 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

 پاورپوینت اقتصاد دهم درس 8: رکود، بیکاری و فقر - تعداد اسلاید 11

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 9: تورم و کاهش قدرت خرید
بازدید : 502 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

پاورپوینت اقتصاد دهم درس 9: تورم و کاهش قدرت خرید - تعداد اسلاید 14

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت