پاورپوینت اقتصاد دهم درس 10: مقاوم سازی اقتصاد
بازدید : 588 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

 پاورپوینت اقتصاد دهم درس 10: مقاوم سازی اقتصاد - تعداد اسلاید 12

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 11: رشد و پیشرفت اقتصادی
بازدید : 596 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

پاورپوینت اقتصاد دهم درس 11: رشد و پیشرفت اقتصادی - تعداد اسلاید 14

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 12: بودجه بندی
بازدید : 636 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

 پاورپوینت  اقتصاد دهم درس 12: بودجه بندی - تعداد اسلاید 9

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاور پوینت تاریخ(1) دهم درس 1: تاریخ و تاریخ‌نگاری
بازدید : 510 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

پاور پوینت تاریخ(1) دهم درس 1: تاریخ و تاریخ‌نگاری - تعداد اسلاید 40

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاور پوینت تاریخ(1) دهم درس 2: تاریخ؛ زمان و مکان
بازدید : 498 / ایجاد شده در : 09 اسفند 1399

پاور پوینت تاریخ(1) دهم درس 2: تاریخ؛ زمان و مکان - تعداد اسلاید 30

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت