پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 3: باستان‌شناسی؛ در جست‌و جوی میراث فرهنگی
بازدید : 512 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

 پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 3: باستان‌شناسی؛ در جست‌و جوی میراث فرهنگی - تعداد اسلاید 37

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 4: پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر
بازدید : 646 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 4: پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر - تعداد اسلاید 60

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 5: هند و چین
بازدید : 2024 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 5: هند و چین - تعداد اسلاید 30

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 6: یونان و روم
بازدید : 2048 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 6: یونان و روم - تعداد اسلاید 51

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 7: مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور
بازدید : 520 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 7: مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور - تعداد اسلاید 31

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت