پاورپوینت تاریخ(1)دهم درس 15: زبان، علم و آموزش
بازدید : 479 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت تاریخ(1)دهم درس 15: زبان، علم و آموزش - تعداد اسلاید 35

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 16: هنر و معماری
بازدید : 1632 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 16: هنر و معماری - نعداد اسلاید 47

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 1: کُنش‌های ما
بازدید : 485 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 1: کُنش‌های ما - تعداد اسلاید 10

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 2: پدیده‌های اجتماعی
بازدید : 504 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 2: پدیده‌های اجتماعی - تعداد اسلاید12

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت جامعه شناسی(1)دهم درس 3: جهان اجتماعی
بازدید : 577 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1)دهم درس 3: جهان اجتماعی - تعداد اسلاید 10

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت