پاورپوینت جامعه شناسی(1)دهم درس 4: اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی
بازدید : 502 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1)دهم درس 4: اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی - تعداد اسلاید 14

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت جامعه شناسی(1)دهم درس 5: جهان‌های اجتماعی
بازدید : 458 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1)دهم درس 5: جهان‌های اجتماعی - تعداد اسلاید  13

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 6: پیامدهای جهان اجتماعی
بازدید : 455 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 6: پیامدهای جهان اجتماعی - تعداد اسلاید 17

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت جامعه شناسی(1)دهم درس 7: ارزیابی جهان‌های اجتماعی
بازدید : 463 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1)دهم درس 7: ارزیابی جهان‌های اجتماعی - تعداد اسلاید 15

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 8: هویت
بازدید : 1989 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 8: هویت - تعداد اسلاید 16

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت