پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 9: باز تولید هویت اجتماعی
بازدید : 441 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 9: باز تولید هویت اجتماعی - تعاد اسلاید 11

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 10: تغییرات هویت اجتماعی
بازدید : 442 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 10: تغییرات هویت اجتماعی - تعداد اسلاید 14

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 11: تحولات هویتی جهان اجتماعی
بازدید : 431 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 11: تحولات هویتی جهان اجتماعی - تعدااد اسلاید 17

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 12: تحولات هویتی جهان اجتماعی
بازدید : 472 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 12: تحولات هویتی جهان اجتماعی - تعداد اسلاید 15

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 13: هویت ایرانی (1)
بازدید : 454 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1)  دهم درس 13: هویت ایرانی (1) - تعداد اسلاید 15

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت