پاورپوینت جامعه شناسی(1)دهم درس 14: هویت ایرانی (2)
بازدید : 515 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1)دهم درس 14: هویت ایرانی (2) - تعداد اسلاید 17

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 15: هویت ایرانی (3)
بازدید : 483 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1)  دهم درس 15: هویت ایرانی (3) - تعداد اسلاید 18

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 16: هویت ایرانی (4)
بازدید : 901 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت جامعه شناسی(1) دهم درس 16: هویت ایرانی (4) - تعداد اسلاید 31

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت دین و زندگی(1) دهم درس 1: هدف زندگی
بازدید : 1226 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت دین و زندگی(1) دهم درس 1: هدف زندگی - تعداد اسلاید 30

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت دین و زندگی(1) دهم درس 2: پر پرواز
بازدید : 1325 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت دین و زندگی(1) دهم درس 2: پر پرواز - تعداد اسلاید 32

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت