نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم درس 12 تا 14
بازدید : 2455 / ایجاد شده در : 06 مهر 1399 آزمون های درس به درس

نمونه سوالات علوم سوم درس 12 تا 14

مقطع دبستان
پایه تحصیلی کلاس سوم
نوع آزمون های درس به درس
پاسخ نامه
نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم درس 12و13و14
بازدید : 2121 / ایجاد شده در : 06 مهر 1399 آزمون های درس به درس

نمونه سوالات علوم درس 12و13و14

مقطع دبستان
پایه تحصیلی کلاس سوم
نوع آزمون های درس به درس
پاسخ نامه
نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم فصل 7: آمار و احتمال
بازدید : 2844 / ایجاد شده در : 06 مهر 1399 آزمون های درس به درس

نمونه سوالات درس ریاضی فصل هفت کلاس پنجم

مقطع دبستان
پایه تحصیلی کلاس پنجم
نوع آزمون های درس به درس
پاسخ نامه
نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم فصل 7: آمار و احتمال
بازدید : 8369 / ایجاد شده در : 06 مهر 1399 آزمون های درس به درس

نمونه سوالات درس ریاضی فصل هفتم کلاس پنجم

مقطع دبستان
پایه تحصیلی کلاس پنجم
نوع آزمون های درس به درس
پاسخ نامه
نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم فصل 5 و 6 و 7
بازدید : 2430 / ایجاد شده در : 06 مهر 1399 آزمون های درس به درس

نمونه سوالات درس ریاضی پایه پنجم فصل هفتم، ششم و پنجم

مقطع دبستان
پایه تحصیلی کلاس پنجم
نوع آزمون های درس به درس
پاسخ نامه